بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلجوجیتسو،دفاع شخصی

جوجیتسو،دفاع شخصی

ویژه بانوان

آموزش ،استعدادیابی ،قهرمان پروری

زیر نظر : م . آمری

اصفهان،شاهین شهر،خیابان مخابرات فرعی ۱۰ شرقی خانه ورزشهای رزمی شاهین شهر

تلفن : ۰۹۱۱۶۳۲۲۲۰۵