بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلتاکسی سرویس مهرگان

تاکسی سرویس مهرگان 

تاکسی هوشمند مهرگان باکادری مجرب واتومبیلهای مدل بالا در خدمت ساکنین محترم مسکن مهر وپردیس می باشد.

تاکسی سرویس مهرگان در راستای ارتقاء کمی و کیفی سرویس دهی ، همواره از پذیرش رانندگان مجرب با خودرو مدل بالا استقبال می کند.

به منظور رفاه حال مشترکین بابت کولر هیچ گونه وجه اضافی دریافت نمی گردد.

اصفهان ،شاهین شهر، مسکن مهر، تاکسی سرویس مهرگان

تلفن : ۷ – ۰۳۱۴۵۲۸۵۵۵۵

مدیریت : ۰۹۱۳۱۲۹۰۱۹۹