بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلکانون فرهنگی آموزش قلم چی

کانون فرهنگی آموزش قلم چی نمایندگی شاهین شهر (پسرانه)

برگزاری آزمون های برنامه ریزی شده ( ابتدایی ، متوسطه اول و دوم )

مشاوره و برنامه ریزی توسط مشاورین مجرب

ارائه DVD های آموزشی

ارائه پکیج کتاب

برگزاری آزمونهای آنلاین

اصفهان ، شاهین شهر ،خیابان فردوسی ، فرعی ۲ شرقی استاد شهریار

تلفن : ۰۳۱۴۵۲۷۸۶۴۹