بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلدبستان استاد شهریار

دبستان استاد شهریار

کادر آموزشی با سابقه درخشان

پرورش هوش خلاق و تفکر تحلیلی

مشاوره با اولیا توسط مدرسین برتر منطقه

فضای شاد و دلپذیر و صمیمی

با سرویس رفت و برگشت منظم

دبستان دوره اول : اصفهان ، شاهین شهر ، خیابان طالقانی ، فرعی ۸ غربی

تلفن :

دبستان دوره دوم : اصفهان ، شاهین شهر ، خیابان فردوسی فرعی  ۲ شرقی

تلفن : ۰۳۱۴۵۲۷۸۶۷۸