بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلآموزش موسیقی کودک

آموزش موسیقی کودک (ارف) در شاهین شهر

این دوره شامل : نت خوانی ، ریتم خوانی ، نواختن ساز های بلز و فلوت ریکوردر برای کودکان می باشد.

مدرس  : خانم محمدزاده

اصفهان ، شاهین شهر ، خیابان فردوسی فرعی ۱۱ غربی ، آموزشگاه خط نقطه

تلفن :۰۳۱۴۵۲۷۸۷۷۰