بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلدبیرستان غیر دولتی سرآمد

دبیرستان غیر دولتی سرآمد (پسرانه نوبت دوم)

ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، ادبیات و علوم انسانی

برنامه ریزی ، مشاوره ، کلاسهای فوق برنامه

با استفاده از کادر آموزشی و پرورشی مجرب و برجسته

مدیر : سعید وفادار      موسس : مسعود خاشعی

اصفهان ، شاهین شهر ، خیابان دهخدا ، فرعی ۳ شرقی ، دبیرستان سرآمد

تلفن : ۰۳۱۴۵۳۶۱۶۰۰

وفادار : ۰۹۱۳۷۹۳۳۰۸۰  –  خاشعی : ۰۹۱۳۱۰۱۸۲۵۶