بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقللیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد

توسط پیشرفته ترین لیزر الکساندرایت ۲۰۱۸

تحت نظارت کامل پزشک

فول بادی : ۳۰۰ تومان

جفت پا : ۲۰۰ تومان

جفت دست : ۱۵۰ تومان

بیکینی : ۵۰ تومان

زیر بغل : ۷۰ تومان

صورت : ۶۰ تومان

شماره هماهنگی : ۰۹۱۳۸۲۰۱۰۷۰