بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلبیمه خاورمیانه نمایندگی شاهین شهر

طرح های انحصاری بیمه خاورمیانه :

طرح سنوات انفرادی و گروهی ویژه تمام اصناف و مشاغل آزاد و رانندگان‌‌

بیمه تکمیل درمان انفرادی و گروهی

بیمه نوزادان و خردسالان

بیمه انحصاری سالمندان تا ۷۵ سال

پرداخت اقساط بیمه عمر بصورت سالیانه ۲۰۰ هزار تومان

بنی سعیدی : ۰۹۱۳۹۱۰۵۵۳۶