بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلفلافل مرکزی

فلافل : ۳۵۰۰ ، هات داگ : ۷۰۰۰ ، بندری : ۷۰۰۰

سیب سرخ کرده : ۱۰۰۰ ، سمبوسه : ۲۰۰۰

همبرگر ۹۵ درصد گوشت  : ۱۵۰۰۰

آماده پذیرایی از محافل و مهمانیهای شما

پیج اینستاگرام

شاهین شهر ، خیابان عطار ، فرعی ۱ غربی ، روبروی پارک

تلفن : ۰۹۳۸۳۳۳۳۰۷۳