بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلآموزشگاه زبان های خارجی توانمند

انگلیسی را از پایه بیاموزید

برگزار کننده دوره های:

زبان انگلیسی برای تمام سنین

IElLTS , TOFEL

PTE جهت مهاجرت

MSRT جهت آزمون دکترا

TTC آموزش روش تدریس

شاهین شهر ، خانه کارگر ، خیابان سهراب سپهری ، نبش فرعی ۲ شرقی

تلفن : ۰۳۱۴۵۲۷۳۸۶۴