بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلدکتر شکوهی

جراح دندانپزشک

ساعت کاری :

صبحها سه شنبه و پنج شنبه ۹/۳۰ الی ۱۳

عصرها همه روزه غیر از پنج شنبه از ۱۶ الی۲۰

و یکشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۹

شاهین شهر ، خیابان عطار ، حد فاصل فرعی ۳ و ۴ شرقی

تلفن : ۰۹۰۳۹۱۵۳۲۱۷ – ۰۳۱۴۵۲۲۴۵۸۶