بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلمتخصص کودکان و نوزادان در شاهین شهر

دکتر گوهر گلشاهی

دارای بورد تخصصی کودکان و نوزادان

تغذیه ، پایش رشد ، واکسیناسیون ، غدد

پذیرایی : شنبه تا ۴شنبه ۱۵:۳۰ الی ۲۰

شاهین شهر ، خیابان فردوسی ، فرعی ۲ غربی ، ساختمان ایرانیان ، طبقه دوم

تلفن : ۰۳۱۴۵۲۴۱۴۵۳