بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلتولید و تعمیر مبل در شاهین شهر

مبلمان ترنج

خدمات تولید و تعمیر انواع مبلمان

لمسه کوبی و دیوارکوب ، ساخت پاف ، دوخت انواع دیوارهای جداکننده و کوسن

شاهین شهر ، خیابان طالقانی ، فرعی ۱۳ ، داخل بازارچه ، مبلمان ترنج

تلفن : ۰۳۱۴۵۲۵۸۱۱۲

همراه : ۰۹۱۶۲۴۱۱۷۳۵ ۰۹۳۶۳۴۴۱۵۰۱