بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلکافه و رستوران چی

ساعت پذیرایی : ۸:۳۰ الی ۲۳:۳۰

شاهین شهر : خیابان نظامی ، نبش فرعی ۴ شرقی ، ساختمان اورش ، طبقه اول

تلفن : ۰۹۱۳۲۰۲۸۷۹۹ ۰۳۱۴۵۲۷۴۷۰۴