بانک استان » املاک


بانک استان » مراکز پذیرائی


بانک استان » حمل و نقلمرکز ناخن ونوس

آموزش و ارائه خدمات تخصصی ناخن با ارائه مدرک به هنرجویان عزیز

ونوس شایسته مدرس رسمی کمپانی تونز آمریکا در شاهین شهر

دارنده مدرک بین المللی مدرسه ناخن روسیه

دارای مدرک فنی حرفه ای

تلفن : ۰۹۹۰۲۷۵۵۶۹۱